اخبار مربوط به «توصیف در حرکت»

عنوان داستان : گیتی!نویسنده داستان : پیام پاک باطن گیتی!گرمی نفس ها را در پسِ گردن حس می کند. حتی رایحه ی آن عطرِی که از پاریس برایش سوغات آورده بود! سالهاست که عادت دارد به جای تخت، روی زمینِ بخوابد! خوش خواب است، اما نه امشب که خبر را شنیده است!قدرت باز کردنِ پلک […]

تاریخ ارسال: 03 سپتامبر 2020 - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬