اخبار مربوط به «تعریف داستان»

عنوان داستان : غلام صلیبنویسنده داستان : محمد حیدری بهش می گفتن غلام صلیب. نه اینکه از اهل صلیب باشد. نه . اسمش غلامرضا بود. وقتی به دنیا می آید، به شدت مریض است. ننه اش کلی نذر و نیاز کرده بود برایش. حتی اسمش را بخاطر همین گذاشته بودند غلامرضا. نذر امام رضا بود. […]

تاریخ ارسال: 03 سپتامبر 2020 - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬