اخبار مربوط به «تعلیق»

عنوان داستان : پونه !نویسنده داستان : لطف الله ترنجی سرو صدا و برخورد چیزهایی به در حیاط مرا به پشت پنجره اتاق کشید ؛ بادیدن دیگهای مسی بزرگ و کوچک سرتکان دادم . درحیاط عروسهای خانه و خواهرانم که همه چارقد های یکرنگ گلدار بر سرداشتند و پیراهن های یک شکل پایین چین دار […]

تاریخ ارسال: 03 سپتامبر 2020 - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬