اخبار مربوط به «قضاوت»

عنوان داستان : کوچه ی دهمنویسنده داستان : محمدعلی الماسی هیس! بازپرس: می دونستی زنت باردار بوده؟ قاتل: آره؛ به همین خاطر کشتمش. – چرا!؟ – چون پدرم از بچه متنفره. – مزخرف نگو، پدرت خیلی ساله که مرده. – هیس!…………اون اینجاست. سفره‌‌ی بدون ن «ایستگاه دروازه دولت» – حاج آقا بفرمایید بشینید! – خدا […]

تاریخ ارسال: 03 سپتامبر 2020 - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬