اخبار مربوط به «نقد داستان»

عنوان داستان : غلام صلیبنویسنده داستان : محمد حیدری بهش می گفتن غلام صلیب. نه اینکه از اهل صلیب باشد. نه . اسمش غلامرضا بود. وقتی به دنیا می آید، به شدت مریض است. ننه اش کلی نذر و نیاز کرده بود برایش. حتی اسمش را بخاطر همین گذاشته بودند غلامرضا. نذر امام رضا بود. […]

تاریخ ارسال: 03 سپتامبر 2020 - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

عنوان داستان : کوچه ی دهمنویسنده داستان : محمدعلی الماسی هیس! بازپرس: می دونستی زنت باردار بوده؟ قاتل: آره؛ به همین خاطر کشتمش. – چرا!؟ – چون پدرم از بچه متنفره. – مزخرف نگو، پدرت خیلی ساله که مرده. – هیس!…………اون اینجاست. سفره‌‌ی بدون ن «ایستگاه دروازه دولت» – حاج آقا بفرمایید بشینید! – خدا […]

تاریخ ارسال: - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

عنوان داستان : گیتی!نویسنده داستان : پیام پاک باطن گیتی!گرمی نفس ها را در پسِ گردن حس می کند. حتی رایحه ی آن عطرِی که از پاریس برایش سوغات آورده بود! سالهاست که عادت دارد به جای تخت، روی زمینِ بخوابد! خوش خواب است، اما نه امشب که خبر را شنیده است!قدرت باز کردنِ پلک […]

عنوان داستان : پونه !نویسنده داستان : لطف الله ترنجی سرو صدا و برخورد چیزهایی به در حیاط مرا به پشت پنجره اتاق کشید ؛ بادیدن دیگهای مسی بزرگ و کوچک سرتکان دادم . درحیاط عروسهای خانه و خواهرانم که همه چارقد های یکرنگ گلدار بر سرداشتند و پیراهن های یک شکل پایین چین دار […]