روزهای آخر ویرایش نهایی رمان پنجشنبه فیروزه‌ای

سه چهار شب دیگر فرصت دارم این صفحه ها را بالا و پایین کنم. اشکالات را درست کنم. خیالم را پرواز دهم. دیالوگ ها را سر و سامان دهم. فقط سه چهار شب دیگر این داستان برای من است. وقتی تحویلش بدهم از دستش می دهم. هنوز نرفته برایش مرثیه می خوانم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.