همایش «بانوی مسلمان ایرانی» در دانشگاه محقق اردبیلی با حضور سارا عرفانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، حجت الاسلام والسلمین سیف الله مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی در این همایش با بیان اینکه هر ملتی دارای عرق ملی و یک شاکله روانشناسی است، گفت: هر رنگی که در پرچم کشورها به کار رفته است نشانگر روحیه ملتی است که زیر آن پرچم زندگی می کند.

وی با تاکید بر الگوی بانوی ایرانی اسلامی، افزود: شهربانو و جهانشاه دختران یزدگرد سوم پادشاه ایرانی بودند که در عین اسارت با آزادگی و انتخاب اصلح به زندگی خود ادامه دادند و شهربانو نیز به همسری امام حسین(ع) درآمد.

مدبر با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی برهنگی وجود نداشته است، تصریح کرد: در ایران باستان نیز حجاب حاکم بوده و دین به معنای سبک زندگی می تواند منجی انسان باشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه یک بانوی ایرانی اسلامی باید دارای وقار باشد، خاطرنشان کرد: در حالتی که رهبریت خانواده با زن است، این خانواده موفق بوده و این مقام برای یک زن مقام برتری است.

وی با بیان اینکه یک بانوی ایرانی باید فرد رشد دهنده خانواده باشد، گفت: یک بانوی ایرانی باید خانواده را آنقدر موفق کند تا آن خانواده نقش انسان ساز و تاریخ ساز داشته باشد.

گفتنی است در ادامه عارفه دهقانی و سارا عرفانی از افراد صاحبنظر در زمینه ادبیات و شعر به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع همایش پرداختند.

منبع: https://uma.ac.ir/find.php?content_id=9807

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.